TIN MỚI
XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ

Thực hiện theo công văn số 795/PGDĐT-TĐKT ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đồng Xoài về việc tổ chức xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017, sáng ngày 26 tháng 11 năm 2016, trường Tiểu học Tân Phú đã tổ chức phiên họp toàn thể giáo viên và nhân viên trong trường để bỏ phiếu giới thiệu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.

Sau khi nhà trường triển khai các công văn hướng dẫn việc xét tặng và triển khai Nghị định số 27/2015/NĐCP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ vào cuối tháng 9 thì các cá nhân đủ điều kiện tiến hành làm hồ sơ để đề nghị xét tặng. Đến thời điểm nhà trường tổ chức họp để bỏ phiếu giới thiệu thì đã nhận được 1 bộ hồ sơ của cô Trần Thị Hiển. Căn cứ vào số lượng hồ sơ gửi về, đồng chí Hà Thị Thảo, hiệu trưởng nhà trường đã thông qua thành tích của cô Trần Thị Hiển trước toàn thể giáo viên và nhân viên trong trường. Sau đó, mọi người đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu theo đúng quy trình. Kết quả bỏ phiếu đạt 54/55 phiếu đồng ý, tỉ lệ đạt 98,1%. Như vậy danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” của trường Tiểu học Tân Phú có 1 đồng chí, đó là đồng chí Trần Thị Hiển.

Tin Trường TH Tân Phú

                                                          

2018 © Trường Tiểu Học Tân Phú 
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Dương Thanh Lê
Địa chỉ: Phường Tân Phú - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước