TIN MỚI
Trường Tiểu học Tân Phú tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-2024

          Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động là hoạt động thường niên của nhà trường, nhằm đánh giá tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, đồng thời nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Hội nghị cán bộ, viên chức,người lao động trường Tiểu học Tân Phú đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 – 20234.

 

Tham dự Hội nghị có 53 cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường. Đây cũng là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nói lên suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2022-2023; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, trong sạch, vững mạnh.

 Điều hành chương trình, Hội nghị đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm có 03 đồng chí: Dương Thanh Lê (Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng); Nguyễn Thị Vân (Phó Bí thư - Phó Hiệu trưởng); Nguyễn Thanh Thảo (Chủ tịch Công đoàn). Đoàn Chủ tịch giới thiệu 02 đồng chí: Chu Thị Thu Hằng (Phó CTCĐ); Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (Thư kí hội đồng) làm thư ký Hội nghị.

 

           Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Dương Thanh Lê trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2023-2024 với mục tiêu chung là thực hiện tốt chủ đề năm học “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

 

Hội nghị cũng được lắng nghe các bản báo cáo gắn liền với thực tiễn hoạt động của nhà trường trong năm học vừa qua như báo cáo của đồng chí Nguyễn Thanh Thảo tổng hợp ý kiến từ đoàn viên lao động, các tổ chuyên mônđồng chí Giang Thị Doạn báo cáo về công tác thu, chi tài chính của cơ quan; báo cáo của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Đồng chí Dương Thanh Lê thay mặt cho Ban lãnh đạo nhà trường giải đáp các ý kiến đóng góp của đoàn viên lao động và các tổ chuyên môn trong nhà trường, giải đáp từng ý kiến với đầy đủ thông tin, có tính thuyết phục cao và đã nhận được sự nhất trí, đồng tình của toàn thể Hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị tiến hành thảo luận để đóng góp, xây dựng hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Vân thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua nội qui, qui chế cơ quan; thông qua tiêu chí chấm điểm thi đua và phát động phong trào thi đua, các tổ đã kí cam kết giao ước thi đua năm học 2023-2024.

 

Hội nghị cán bộ,viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024 của trường Tiểu học Tân Phú đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh./.

                                                                              Người đưa tin: Chu Thị Thu Hằng

2018 © Trường Tiểu Học Tân Phú 
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Dương Thanh Lê
Địa chỉ: Phường Tân Phú - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước