TIN MỚI
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CB, GV, NV NĂM HỌC 2023-2024

2018 © Trường Tiểu Học Tân Phú 
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Dương Thanh Lê
Địa chỉ: Phường Tân Phú - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước