TIN MỚI
Kết quả hoàn thành chương trình lớp học đối với học sinh phải đánh giá bổ sung năm học 2022-2023
Tải về
2018 © Trường Tiểu Học Tân Phú 
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Dương Thanh Lê
Địa chỉ: Phường Tân Phú - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước